Články

Udržateľné varenie s Circular Slovakia

Na tému udržateľnosti sa dá pozerať z mnohých rôznych…

Komunálny materiálový kruh v Zelenej župe v Trenčíne

Trenčianska župa je zelená. Za projekt Komunálny materiálový…

Aj ty si múdry ako opica?

Múdra opica ako maskot Vedeckého veľtrhu v Bratislave nás…

1 000 ton zrecyklovaných nápojových kartónov

V spolupráci so slovinskými mestami a obcami, ktoré zaviedli…

Komunálny materiálový kruh – environmentálne vzdelávanie pre stredné školy Bratislavskej župy

Ako rozbehnúť obehovú ekonomiku v praxi? Čo znamená udržateľnosť…