• Obehová kultúra vo vašich rukách

  Pre obyvateľov a používateľov
  hygienického papiera

Ako sa môžete zúčastniť?

Obyvatelia a inštitúcie zapojené do separovaného zberu nápojových kartónov umožnia, aby sa obaly stali zdrojom surovín pre nové hygienické výrobky z papiera. Inštitúcie, ktoré sa rozhodnú pre používanie hygienického papiera, pre ktorý zabezpečili surovinu, uzavrú materiálový kruh. Tým umožnia fungovanie obehového hospodárstva v miestnej komunite.

Postarajte sa o to, aby ste:

Odpadové nápojové kartóny odovzdali
do kontajneru, podľa pokynov
miestnej spoločnosti na zber odpadov.

O zapojenosti do KMK informujte
a zvyšujte povedomie interných
zamestnancov, návštevníkov vašej
inštitúcie a obyvateľov.

Ako sa môžete zúčastniť?

Obyvatelia a inštitúcie so separovaným zberom odpadovej KEMS umožnia, aby sa obaly stali zdrojom surovín pre nové hygienické výrobky z papiera. Inštitúcie, ktoré sa rozhodnú pre používanie hygienického papiera, pre ktorý zabezpečili surovinu, uzavrú materiálový kruh. Tým umožnia fungovanie obehového hospodárstva v miestnej komunite.

Postarajte sa o to, aby ste:

Odpadové nápojové kartóny odovzdali

do kontajneru, podľa pokynov

miestnej spoločnosti na zber odpadov.

O zapojenosti do KMK informujte

a zvyšujte povedomie interných

zamestnancov, návštevníkov vašej

inštitúcie a obyvateľov.

Tipy pre zvýšenie obehovej kultúry

Zistite, koľko hygienického
papiera používajú verejné
inštitúcie, ako sú škôlky, školy,
knižnice, ďalšie inštitúcie
mesačne alebo ročne.

Vypočítajte, koľko stromov
je potrebné vyrúbať na získanie
celulózových vlákien, z ktorých
sa vyrábajú nerecyklované
hygienické výrobky z papiera
– vo všeobecnosti a vo vašej miestnej
komunite

Zistite množstvo
separovane vyzbieraného odpadových obalov
na mlieko a džúsy
v jednotlivom mesiaci a roku.

Porovnajte, koľko stromov
ušetríte zriadením KMK
vo vašej obci.

O nápojových kartónoch

Každý partner kruhu môže prispieť a povzbudiť ďalšie zúčastnené strany v miestnej komunite,
aby bol kruh čo najefektívnejší a aby bola miestna komunita čo najviac sebestačná.
Tým sa v miestnej komunite naozaj realizuje obehová kultúra.
Ako sa môžete zapojiť?


NÁPOJOVÉ KARTÓNY SA SKLADAJÚ Z VIACERÝCH TENKÝCH VRSTIEV TROCH MATERIÁLOV:

 • Kartón vyrobený z celulózových vlákien tvorí asi 74 % balenia v nápojových kartónov.
 • Polyetylén, ktorý obsahuje 22 % obalu, chráni obal a výrobok v ňom pred vlhkosťou a súčasne spája rôzne vrstvy obalu.
 • Veľmi tenká vrstva hliníkovej fólie, ktorá chráni obsah (zabalený produkt) pred svetlom, mikroorganizmami a vzduchom.

NAKLADANIE S VYPRÁZDNENÝMI NÁPOJOVÝMI KARTÓNMI

 • Keď nápojový kartón vyprázdnime, stlačíme ho a zatvoríme viečkom. Takto zaberá podstatne menej miesta, čím ušetríme miesto v kontajneroch a pri preprave. To tiež ovplyvňuje nižšie emisie CO2.
 • Zlikvidujte ho osobitne do vyhradeného kontajnera. Každá spoločnosť na zber odpadov má určené, do ktorého kontajnera patrí, preto venujte pozornosť nápisom na kontajneroch a pokynom tejto spoločnosti. Odpad z nápojových kartónov sa zvyčajne ukladá do žltých kontajnerov alebo vriec na odpad z plastov, na niektorých miestach je vyhradený oranžový kontajner na nápojové kartóny.

O nápojových kartónoch

Každý partner kruhu môže prispieť a povzbudiť ďalšie zúčastnené strany v miestnej komunite, aby bol kruh čo najefektívnejší a aby bola miestna komunita čo najviac sebestačná. Tým sa v miestnej komunite naozaj realizuje obehová kultúra. Ako pristúpiť?


NÁPOJOVÁ KARTÓNY SA SKLADAJÚ Z VIACERÝCH TENKÝCH VRSTIEV TROCH KOMPONENTNÝCH MATERIÁLOV:

 • Kartón vyrobený z celulózových vlákien tvorí asi 74 % balenia v nápojových kartónov.
 • Polyetylén, ktorý obsahuje 22 % obalu, chráni obal a výrobok v ňom pred vlhkosťou a súčasne spája rôzne vrstvy obalu.
 • Veľmi tenká vrstva hliníkovej fólie, ktorá chráni obsah (zabalený produkt) pred svetlom, mikroorganizmami a vzduchom.

NAKLADANIE S VYPRÁZDNENÝMI NÁPOJOVÝMI KARTÓNMI

 • Keď nápojový kartón vyprázdnime, stlačíme ho a zatvoríme viečkom. Takto zaberá 20-krát menej miesta, čim ušetríme miesto v kontajneroch a pri preprave. To tiež ovplyvňuje nižšie emisie CO2.
 • Zlikvidujte ho osobitne do vyhradeného kontajnera. Každá spoločnosť na zber odpadov má určené, do ktorého kontajnera patrí, preto venujte pozornosť nápisom na kontajneroch a pokynom tejto spoločnosti. Odpad KEMS sa zvyčajne likviduje v kontajneri na odpad z obalov a na niektorých miestach aj v kontajneri pre odpadový papier.

RECYKLÁCIA

 • Recyklácia v papierňach sa uskutočňuje rozpustením vo vode, kde sa materiály rozvrstvia.
 • Kartón sa vylúči, vysuší a použije sa ako vstupný materiál pre výrobu hygienického papiera.
 • Hliník a polyetylén sa taktiež použijú pre nové výrobky, ako sú napr. dávkovače papierových hygienických výrobkov.

Recyklované výrobky – hygienický papier

Obaly z nápojových kartónov je možné recyklovať, pretože obsahujú viac ako 70% celulózy.
Z obalu získame kvalitnú celulózu, z ktorej sa vyrobí hygienický papier.

Ide o papierové uteráky, obrúsky, vreckovky, toaletný papier a iné.

Máte otázku?
Chcete vo svojom meste zriadiť KMK?

Radi si vypočujeme vaše návrhy a odpovieme na otázky!