KMK Trnava

Komunálny materiálový kruh v Trnave prebieha od apríla 2022. Bližšie informácie tu budú zverejnené čoskoro.