Entries by Mirjana Busančić

Slovinsko inšpiruje Slovensko na ceste k obehovej ekonomike

Sme radi, že sme pomohli zorganizovať Slovensko-Slovinské stretnutie zástupcov organizácií zameraných na udržateľné nakladanie s odpadmi a na prechod na cirkulárnu ekonomiku.

Predstavitelia spoločností NATUR-PACK, INCIEN, a mesta Senec ako prvého partnera projektu Komunálny materiálový kruh na Slovensku navštívili areál Regional Waste Management Centre (RCERO Ljubljana), jeden z najmodernejších závodov tohto druhu v EÚ.

Diskutovalo sa o systéme nakladania s komunálnym odpadom v Ljubljane a na porovnanie v slovenských mestách Bratislava a v Senec, o systémoch OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov), o nasmerovaní Ljubljany a Slovinska k udržateľnosti.

Na podporu princípov obehového hospodárstva je Ljubljana zapojená do projektu Komunálny materiálový kruh. 

Prostredníctvom zhodnocovania vyseparovaných nápojových kartónov si týmto zabezpečuje sekundárny zdroj celulózy pre hygienické papierové produkty používané v mestských inštitúciách.

 

Deti v Senci pomôžu dať druhý život nápojovým kartónom

Žiaci a žiačky zo ZŠ na Tajovského ulici v Senci sa zabavili aj niečo nové sa naučili na environmentálnej prednáške od Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie.

Program je zameraný na význam a  správnu recykláciu nápojových kartónov – nazývaných aj „tetrapaky“.

Vedeli ste, že nápojové kartóny je po použití potrebné vyprázdniť, stlačiť a ukladať ich do žltých nádob? Vďaka recyklácii sa z nich potom stanú nové užitočné papierové výrobky.

Pre školy v Senci je program bezplatný vďaka spolupráci s OZV NATUR-PACK.

Program je inšpirovaný projektom Komunálny materiálový kruh v Senci. Tešíme sa, že bol veselý a tvorivý.

 

 

 

 

Circular Shield predstavený medzi priekopníkmi opätovného použitia (reuse) na konferencii Zero Waste v Slovinsku

Na výročnej konferencii o nulovom odpade obcí v meste Kranj sme študovali trendy v oblasti nakladania so zdrojmi a odpadmi.

 

O skúsenosti a výzvy, ktorým čelíme v praxi, sme sa podelili za okrúhlym stolom spolu s Knof Institute a ZEOS.

 

V Slovinsku je v sieti Zero waste už 16 obcí. Spolu zredukovali produkciu odpadu o 18 600 ton, čím ušetrili náklady vo výške 4 200 000 EUR a znížili emisie CO2 o 10 000 ton.

 

Photo: Boštjan Selinšek

Na Základnej škole Orehek sme sa naučili vyrábať papier z nápojového kartónového obalu- tetrapaku

Eko deň na Základnej škole Orehek pri Kranji prebiehal v znamení praktických workshopov a spoznávania osvedčených postupov opätovného použitia materiálov. Okrem iného sme v spolupráci s Komunala Kranj predstavili, ako sa vyrába papier z obalu tetrapaku. Základná škola a materská škola Orehek sú prvými užívateľmi recyklovaného hygienického papiera zo spracovaného obalu tetrapaku v projekte Komunálny materiálový kruh, ktorý ožil aj v Kranji.

O dobrý záver dňa sa postarali primátor mesta Kranj Matjaž Rakovec a riaditeľ školy Drago Zalar, ktorí na školskej lúke vysadili orech – ako symbol zelenej budúcnosti.

Komunálny materiálový kruh vo video príbehu

Video príbeh predstavuje Komunálny materiálový kruh použitých nápojových kartónov a hygienického papiera. Ilustruje integráciu a spoluprácu strategických partnerov v kruhu.

Video demonštruje tento projekt cirkulárnej ekonomiky na skutočnej prípadovej štúdii –všetko začína umiestnením použitého nápojového kartónu do príslušného farebného odpadového kontajnera alebo vreca, aby spoločnosť na zber separovaného odpadu mohla materiál zbierať a dodávať do recyklačného strediska. V nasledujúcich krokoch sa lepenka z nápojových kartónov prepracuje na hygienické papierové výrobky. V poslednom kroku sa miestny distribútor stará o dodávku týchto produktov miestnym inštitúciám v tej istej miestnej komunite.

Hlavným účelom videa je preukázať, že nie je potrebné rúbať stromy na výrobu hygienického papiera. Stačí separovať použité nápojové kartóny.

 

 

 

Deti v obci Brežice (Slovinsko) zorganizovali zbierku použitých nápojovových kartónov

V spolupráci s odpadovou spoločnosťou Komunala Brežice základné a materské školy v obci Brežice zorganizovali v apríli zber použitých nápojových kartónov.

Kampaň zberu odpadu z obalov je podporou miestneho cirkulárneho programu Komunálny materiálový kruh Brežice, ktorý pomáha deťom pochopiť význam separovania odpadu, starostlivosti o životné prostredie a dôležitosť opätovného použitia materiálov.

Na výrobu hygienického papiera nie je potrebné rúbať stromy. Stačia odpadové nápojové kartóny.

   

   

   

V Trnave počas Dňa Zeme 22. apríla 2022 predstavia Komunálny materiálový kruh

V centre projektu Komunálny materiálový kruh (KMK) je miestny model obehovej ekonomiky.

V rámci projektu sa vyrába hygienický papier (papierové utierky, toaletný papier), ktorý je výnimočný, pretože je zhotovený z celulózy získanej regeneráciou kartónových nápojových obalov (tzv.tetrapakov).

Výrobky z takto zhotoveného papiera potom môžu používať školy a inštitúcie v obciach, kde boli obaly zozbierané.

Na Slovensku sa do projektu Komunálny materiálový kruh medzi prvými mestami zapojila Trnava.

Projekt podporuje trvalo udržateľné správanie, účelovým zberom a spracovaním kartónových nápojových obalov sa totiž z odpadu stane užitočná surovina na výrobu papiera. Tým sa šetria prírodné zdroje, predovšetkým nie je potrebné rúbať stromy, z ktorých sa obyčajne vyrába hygienický papier.,,Nám občanom Trnavy záleží na tom, aby sme žili v zdravom životnom prostredí a spoločne k tomu chceme viesť aj naše deti. Preto som rád, že Trnava patrí medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu Komunálny materiálový kruh,“ povedal Tibor Pekarčík, viceprimátor Trnavy.

V Trnave bol Komunálny materiálový kruh (KMK) zriadený podľa vzoru úspešného projektu v Slovinsku, kde sa do neho prvé obce a inštitúcie zapojili pred šestimi rokmi. Teraz sa KMK rozširuje za hranice a prvou krajinou, kde dostal zelenú, je práve Slovensko.

Partnermi projektu sú spoločnosť FCC Trnava, ktorá zabezpečuje zber separovaných odpadov, ako aj ENVI-PAK, organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly.

V Senci počas Dňa Zeme predstavili Komunálny materiálový kruh

Projekt, ktorý spája separovanie odpadu a obehovú ekonomiku – to je Komunálny materiálový kruh. V jeho centre je výroba papiera z celulózy získanej regeneráciou zozbieraných kartónových nápojových obalov známych ako tetrapaky. Výrobky z takto zhotoveného papiera potom môžu používať školy a inštitúcie v obciach, kde boli obaly zozbierané. Na Slovensku sa do projektu Komunálny materiálový kruh ako prvé mesto zapojil Senec.

V Senci bol Komunálny materiálový kruh (KMK) zriadený podľa vzoru úspešného projektu v Slovinsku, kde sa do neho prvé obce a inštitúcie zapojili pred piatimi rokmi. V roku 2017 získal vysoké hodnotenie na súťaži Circulars od Svetového ekonomického fóra a Fóra mladých globálnych lídrov. Teraz sa KMK rozširuje za hranice a prvou krajinou, kde dostal zelenú, je práve Slovensko. ,,Komunálny materiálový kruh je prvým krokom mesta či obce k udržateľnejšiemu spôsobu života a zapojením sa miestnej komunity do obehového hospodárstva. Nie je to projekt s obmedzenou životnosťou, ale skôr životný štýl a ekonomika budúcnosti. V miestnych komunitách, kde sa uplatňuje model materiálového kruhu, sa ľudia môžu rozhodnúť, aký bude ich postoj k prírodným zdrojom. Komunálny materiálový kruh je síce naštartovaný rozhodnutím obce – ale uskutočňovaný ľuďmi. Týmto spôsobom sa vytvára cirkulárna kultúra, ktorá sa stáva základom pre nové projekty obehového hospodárstva,ʺ povedal Niko Kumar, zakladateľ projektu Komunálny materiálový kruh zo spoločnosti Circular Shield d.o.o. z Ľubľany.

V rámci projektu KMK sa vyrába hygienický papier (papierové utierky, toaletný papier), ktorý je výnimočný, pretože je zhotovený z celulózy získanej regeneráciou kartónových nápojových obalov. Podporuje trvalo udržateľné správanie, účelovým zberom a spracovaním kartónových nápojových obalov sa totiž z odpadu stane užitočná surovina na výrobu papiera. Tým sa šetria prírodné zdroje, predovšetkým nie je potrebné rúbať stromy, z ktorých sa obyčajne vyrába hygienický papier. Papier z tetrapakov sa navyše zhotovuje bez pridávania chemikálií a farbív. Výrobky z neho sú ekologické, dermatologicky testované a vhodné pre styk s potravinami. ,,Mesto Senec podporuje aktivity, ktoré smerujú k ochrane životného prostredia a separovanie odpadu v tomto procese zohráva významnú úlohu. Sme veľmi radi, že Senec je prvé mesto na Slovensku, ktoré sa zapojilo do projektu Komunálny materiálový kruh. Pre občanov aj inštitúcie je to krok k prijatiu myšlienok cirkulárnej ekonomiky," uviedol Dušan Badinský, primátor mesta Senec.

V Senci sa do projektu Komunálny materiálový kruh zapojili ako prvé materské a základné školy. ,,Vedieme deti od najmenších tried až po predškolské triedy, aby sme žili, konali a mysleli environmentálne. Zapájame sa do environmentálnych projektov s deťmi, zbierame plastové zubné kefky, sme zapojení do Recyklohier, zbierame staré mobily, baterky, separujeme odpad, kompostujeme,“ hovorí Lucia Benkovská z MŠ Slnečné jazerá Senec.

Partnermi projektu sú spoločnosť AVE, ktorá zabezpečuje zber separovaných odpadov, ako aj NATUR-PACK, organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly. Do projektu Komunálny materiálový kruh sa môžu v Senci zapojiť ďalšie verejné či súkromné spoločnosti a inštitúcie.

    

  

         

  

Trnava sa zaujíma o cirkulárnu ekonomiku

Primátor slovinského mesta Novo mesto Gregor Macedoni  v stredu 6. apríla 2022 privítal predstaviteľov vedenia partnerského mesta Trnava na Slovensku, ktorí  navštívili Novo mesto v rámci študijnej návštevy na tému osvedčených postupov obehového hospodárstva. V talianskom meste Lucca sa slovenská delegácia zaujímala o výrobu nových výrobkov z recyklovaných materiálov z nápojových kartónov. V Novom Meste sa chcela dozvedieť viac o zrealizovanom prvom spoločnom zelenom a cirkulárnom verejnom obstarávaní papierových hygienických výrobkov vyrobených z recyklovanej buničiny.

 

Po návšteve radnice navštívila delegácia mesta Trnava aj materskú školu Pedenjped, ktorá sa môže pochváliť mnohými projektmi v oblasti obehového hospodárstva a nadšene šíri ekologické povedomie medzi najmladšími občanmi a ich rodičmi.

 

Zástupcovia primátora Trnavy Eva Nemčovská a Tibor Pekarčík v rozhovore poukázali na to, že Trnava v posledných štyroch rokoch intenzívne realizuje projekty v oblasti udržateľnej mobility a využívania technologických riešení pre rozvoj inteligentného mesta, pričom s Novým Mestom si vymieňajú mnohé skúsenosti, najmä preto, že sú porovnateľné z hľadiska počtu obyvateľov.  V oblasti obehového hospodárstva, ku ktorému sa členovia EÚ pridali aj Európskou zelenou dohodou, začína Trnava aktívnejšie pracovať, a tak zástupcovia partnerského mesta so záujmom počúvali, ako v Novom Meste uskutočnili prvú spoločnú zelenú a cirkulárnu verejnú zákazku, ktorou sa niekoľko ďalších verejných inštitúcií pripojilo k spoločnému obstarávaniu hygienického papiera vyrobeného z lokálne zozbieraných kartónových nápojových obalov