Udržateľné varenie s Circular Slovakia

Na tému udržateľnosti sa dá pozerať z mnohých rôznych uhlov pohľadu. Medzi prvými nám spotrebiteľom napadne oblečenie a nakupovanie, ale udržateľné môže byť aj varenie. A verte tomu, že aj mimoriadne chutné.

Vďaka nášmu aktívnemu členstvu v platforme Circular Slovakia sme sa zúčastnili originálneho podujatia ,,Networking Cooking” v komunitnej záhrade Tesco na Zlatých Pieskoch v Bratislave. Cieľom bolo stretnutie členov platformy, ale obohatilo sa spoločným varením pod vedením Vojta Artza, dvorného šéfkuchára Metro Slovensko. Koncept Zero Waste Cooking je skvelý a pri súčasných možnostiach oveľa nenáročnejší ako si predstavujete.

My sme podujatie podporili kompostovateľnými papierovými utierkami a obrúskami Lucart Econatural vyrobenými z recyklovanej celulózy z nápojových kartónov.

Hotové bruschetti aj zeleninovo-kokosové kari zmizli veľmi rýchlo, ale zaujímavé debaty pokračovali do neskorého, veľmi príjemného popoludnia.

Sme radi, že sme mohli stretnúť partnerov a priateľov, stálych aj nových, napríklad z iniciatívy Platforma potravinovej pomoci Slovensko; od Ivety Lacovej, zakladateľky firmy Enviva sme si vyskúšali krabičky na jedlo so sebou zo slovenského patentovaného Nonoilenu® a privítali sme medzi členmi Circular Slovakia firmu Damito ako nášho partnera a stakeholdera.

Circular Slovakia je verejno-súkromnou platformou na podporu obehového hospodárstva. Spája obchodné spoločnosti, vládne a znalostné inštitúcie, združenia a mimovládne organizácie s ambíciou urýchliť prechod na zelenšie a obehové Slovensko. Ak máte záujem sa pripojiť a zúčastňovať sa užitočných, inovatívnych a zároveň zábavných a inšpiratívnych networkingových stretnutí ako bolo toto varenie, prihláste sa na webe Circular Slovakia. 

Foto: Circular Shield a Circular Slovakia