Komunálny materiálový kruh v skvelej spoločnosti

Samozrejme, aj my sme boli súčasťou prvého Circular Summitu na Slovensku. Viac ako dvesto účastníkov hodnotilo event mimoriadne priaznivo, a to ako z pohľadu programu, pozvaných panelistov a spíkrov, ale najmä ako priestor na networking, stretnutia ľudí a firiem, výmenu skúseností a vzájomnú inšpiráciu v oblasti obehovej ekonomiky.

Medzi hostí patrili napríklad:

  • Profesor Jan Jonker, expert na cirkulárnu ekonomiku z Holandska 
  • Europoslanec Michal Wiezik, ekológ (SR)
  • Prostredníctvom online príhovoru pán William Neale (poradca Európskej komisie pre cirkulárnu ekonomiku a zelený rast)
  • Pieter Van Os - Program manager CIRCO International (Holandsko)

Hlavný program obsahoval aj témy ako:

  • Úvod do cirkulárnej ekonomiky -  CE ako win-win-win situácia pre podnikateľov, životné prostredie a spoločnosť
  • Financovanie prechodu na obehovú ekonomiku (financovanie nových business modelov pre firmy, zelené kritériá financovania..)
  • Obaly, ekodizajn a ekomodulácia
  • Greenwashing a slovenské firmy

Okrem iného bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi platformou CIRCO, Circular Slovakia a Slovak Business Agency aj za účasti ambasádorky Holandského kráľovstva, Gabrielly Sancisi.

Spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia sme za Circular Shield pripravili jeden z workshopov. Venovali sme sa v ňom zelenému (verejnému) obstarávaniu, teda ako nakupovať pre organizáciu produkty a služby s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie.

Výborným nástrojom environmentálnej politiky je environmentálne označovanie produktov. Napríklad cez environmentálne značky (najznámejšia je Ecolabel na európskej úrovni) a taktiež Environmentálne vhodný produkt, čo je slovenská národná environmentálna značka.

Projekt Komunálny materiálový kruh sme využili ako jeden z príkladov dobrej praxe v téme zeleného obstarávania.

Zároveň prebiehala výstava produktov a služieb so zameraním na obehovú ekonomiku. Tešíme sa, že pri našom stánku bolo stále plno. Zúčastnili sme sa s projektom Komunálny materiálový kruh. Spolu s partnermi projektu, spoločnosťou Damito a produktami rady Econatural výrobcu Lucart – papierové hygienické produkty z recyklovanej celulózy z nápojových kartónov a unikátne palety a ďalšie výrobky z AlPe materiálu taktiež z recyklovaných tetrapakových obalov.