Komunálny materiálový kruh už aj vo Francúzsku!

Máme veľkú radosť, že jednou z prvých noviniek v roku 2024 je práve toto. Slávnostné spustenie nášho projektu vo Francúzsku, v Lyone, prebehlo 16. januára a spoluprácu podpísali všetci kľúčoví partneri: SYTRAD (odborníci na odpadové hospodárstvo a recykláciu), Urban'Ext (dizajnér a výrobca exteriérových zariadení pre municipality z recyklovaných nápojových kartónov), Comodis (špecialista v distribúcii hygienických produktov v oblasti Drôme vo Francúzsku), vrátane Circular Shield a Lucartu. 

Na tlačovej konferencii sa za nás zúčastnil aj Niko Kumar, ktorý zdôraznil: ,,Spustenie prvého MMC vo Francúzsku je výsledkom spoľahlivých a vizionárskych partnerov, ktorí sa zaviazali, že MMC bude skutočne živé a účinné zapojením verejných inštitúcií a ďalších organizácií. MMC tak prispeje aj k dosiahnutiu vyššej miery zberu a recyklácie odpadových obalov v regióne."

Štatistiky hovoria, že dve tretiny nápojových kartónov vo Francúzsku končia v čiernych nádobách, ktoré sú tam, rovnako ako u nás, na zmesový komunálny odpad. Je to veľká škoda, pretože to automaticky znemožňuje ich recykláciu.

Sme veľmi radi, že sa pre tento krok vo Francúzsku rozhodli a vďaka tomu aj my na Slovensku získavame silného a stabilného partnera, s ktorým sa môžeme podporovať a vymieňať si know-how.