1 000 ton zrecyklovaných nápojových kartónov

V spolupráci so slovinskými mestami a obcami, ktoré zaviedli Komunálny materiálový kruh pre odpadové nápojové obaly a toaletný papier, sme už poslali na spracovanie viac ako 1 000 ton tetrapaku. To je hmotnosť 167 dospelých afrických slonov.

Sme nesmierne hrdí na tento úspech, pretože sme:

  • zachránili viac ako 13 200 stromov pred výrubom
  • na spracovanie už bolo odoslaných približne 30 miliónov kusov litrových tetrapakových obalov

V Slovinsku sa čoraz viac obcí rozhoduje založiť Komunálny materiálový kruh a mnohé verejné inštitúcie, ako aj súkromné spoločnosti, sa zapájajú do programu ako používatelia udržateľného hygienického papiera.

Prechod na udržateľné riešenia je čoraz dôležitejší - tak z hľadiska nášho postoja k ochrane prírodných zdrojov a starostlivosti o životné prostredie, ako aj z hľadiska optimalizácie nákladov, keďže ceny primárnych surovín a energetických výrobkov rýchlo rastú.

Sme radi, že sa k nám pridáva čoraz viac partnerov aj na Slovensku a aktuálne výsledky zobrazíme na našej stránke čoskoro.