Slovinsko inšpiruje Slovensko na ceste k obehovej ekonomike

Sme radi, že sme pomohli zorganizovať Slovensko-Slovinské stretnutie zástupcov organizácií zameraných na udržateľné nakladanie s odpadmi a na prechod na cirkulárnu ekonomiku.

Predstavitelia spoločností NATUR-PACK, INCIEN, a mesta Senec ako prvého partnera projektu Komunálny materiálový kruh na Slovensku navštívili areál Regional Waste Management Centre (RCERO Ljubljana), jeden z najmodernejších závodov tohto druhu v EÚ.

Diskutovalo sa o systéme nakladania s komunálnym odpadom v Ljubljane a na porovnanie v slovenských mestách Bratislava a v Senec, o systémoch OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov), o nasmerovaní Ljubljany a Slovinska k udržateľnosti.

Na podporu princípov obehového hospodárstva je Ljubljana zapojená do projektu Komunálny materiálový kruh. 

Prostredníctvom zhodnocovania vyseparovaných nápojových kartónov si týmto zabezpečuje sekundárny zdroj celulózy pre hygienické papierové produkty používané v mestských inštitúciách.