Odpad z obalov nemusí byť nevyhnutne odpadom

Jedna tona starého papiera zachráni vo voľnej prírode 17 dospelých stromov. Kartónové obaly na mlieko a džúsy (nápojové kartóny) pozostávajú v priemere zo 75 % lepenky (celulózy), ktorú je možné spracovať na vysokokvalitný hygienický papier. Spoločnosť Circular Shield sa v rámci projektu Komunálny materiálny kruh stará o spracovanie viac ako 5 % všetkých odpadových obalov z nápojových kartónov. Ide o dobrý príklad obehového hospodárstva v miestnych komunitách, ktoré sa aktívne implementuje v 15 slovinských obciach, ktoré zahŕňajú viac ako pätinu obyvateľstva. Jedným z kľúčových partnerov projektu je DINOS, spoločnosť zaoberajúca sa odpadovým hospodárstvom, ktorá chápe dôležitosť opätovného použitia odpadových materiálov a v Slovinsku je známa mnohými osvedčenými postupmi, od zberu starého papiera v škôlkach a školách po zber odpadových fliaš a humanitárne projekty. Vzhľadom na znepokojujúce údaje, ktoré hovoria o tom, že množstvo komunálneho odpadu produkovaného v Slovinsku rastie, budú takéto projekty čoraz dôležitejšie. Súbežne s hľadaním efektívnych riešení na zabezpečenie opätovného využitia odpadu pracujú spoločnosti Dinos a Circular Shield aj na zvyšovaní povedomia o správnom nakladaní s odpadom a o potrebe jeho zníženia.