• Na výrobu hygienického papiera nie je potrebné rúbať stromy.

    Stačia odpadové nápojové kartóny.

  • V komunálnom materiálovom kruhu nápojových kartónov a hygienického papiera miestna komunita pre svoj hygienický papier poskytne celulózu

  • Z odpadových nápojových kartónov vyzbieraných v miestnej komunite vyrobí svoj hygienický papier.

Čo je to komunálny materiálový kruh nápojových
kartónov a hygienického papiera?

Komunálny materiálový kruh (KMK) nápojových kartónov a
hygienického papiera spája
zainteresovaných partnerov a obyvateľov miestnej komunity s cieľom jednoduchého vytvorenia
vlastného obehového modelu z existujúceho systému separácie odpadu
z nápojových kartónov:

Nápojové kartóny, ktoré separovane zbierajú inštitúcie a domácnosti v miestnej komunite, sú účelovo recyklované a z recyklovanej celulózy sa vyrába hygienický papier, ako sú papierové vreckovky, uteráky, toaletný papier a iné.

Tieto nové výrobky používajú inštitúcie v rovnakých miestnych komunitách, kde sa nápojové kartóny zbierali osobitne ako zdroj suroviny.

Do komunálneho materiálového kruhu nápojových kartónov a hygienického
papiera sa zapájajú obce, spoločnosti na zber odpadov, spoločnosti zaoberajúce sa zberom a
spracovaním odpadu a verejné inštitúcie v miestnej komunite
. Prostredníctvom zavedeného systému
zberu odpadu z obalov sú do neho zahrnutí aj všetci obyvatelia.

Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického
papiera je možné zriadiť v ktorejkoľvek obci alebo meste v EÚ, ktoré má zavedený systém separácie
komunálneho odpadu.

Ako to funguje?


Každý zúčastnený subjekt naďalej vykonáva svoju prácu. Ale prepojene, účelovo, udržateľne a efektívnejšie.

V Komunálnom materiálovom kruhu (KMK) nápojových kartónov a hygienického papiera spája hlavné zúčastnené strany osobitná dohoda, ktorá vytvára kruh partnerstva s jasne stanoveným účelom a cieľmi: využívať separovane zbieraný odpad z nápojových kartónov ako sekundárny zdroj celulózy a vrátiť ho do tej istej miestnej komunity ako recyklovaný hygienický papier.

Obyvatelia spolupracujú tak, že nápojové kartóny po použití vyhodia do kontajnera na odpad z obalov. Tým zabezpečia zdroj suroviny.

1

DOMÁCNOSTI

V domácnostiach obyvatelia používajú nápoje, mlieko, jogurty a iné tekuté jedlá v nápojových kartónoch každý deň. Tieto po použití separovane odložíme do žltého kontajneru alebo žltého odpadového vreca na odpad z obalov, resp. podľa pokynov spoločnosti na zber odpadov.

2

LOKÁLNA SPOLOČNOSŤ NA ZBER ODPADOV

Spoločnosť na zber odpadov preberá odpady z obalov zozbierané v inštitúciách a domácnostiach. Na triediacich linkách sú odpadové obaly rozdelené do niekoľkých druhov: plastové obaly, kovové obaly, nápojové kartóny. Takto sú pripravené na proces recyklácie.

3

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV)

Organizacia zodpovednosti výrobcov (OZV) usmerňuje odpad z nápojových kartónov na recykláciu v takom množstve, ako je potreba hygienického papiera v inštitúciách miestnej komunity.

4

PAPIEREŇ

Odpadový obal z nápojových kartónov sa recykluje v papierni: v procese recyklácie sa z nich odstraňuje lepenka alebo celulóza, ktorá sa používa ako vstupný materiál na výrobu hygienických papierových výrobkov, ako sú papierové uteráky, vreckovky, hygienický papier a iné.

5

DISTRIBÚTOR HYGIENICKÉHO PAPIERA

Distribútor prevezme nové výrobky z regenerovanej celulózy a dodáva ich verejným inštitúciám v miestnej komunite kde funguje KMK.

6

ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, HUDOBNÁ ŠKOLA, KNIŽNICA, MÚZEUM, ŠPORTOVÝ OBJEKT, ZDRAVOTNÉ STREDISKO, MESTSKÉ KANCELÁRIE A VEREJNÉ SPOLOČNOSTI V MIESTNEJ KOMUNITE

Školy, materské školy, obec, knižnica a ďalšie inštitúcie, ako aj verejné spoločnosti v miestnej komunite používajú hygienický papier vyrobený z recyklovaných nápojových kartónov, vyzbieraný v miestnej komunite. Týmto sa uzavrie komunálny materiálový kruh.

Vytvorením komunálneho materiálového kruhu
zabezpečíme
environmentálne a finančné úspory, ako aj celý rad ďalších výhod.

1

DOMÁCNOSTI

V domácnostiach obyvatelia používajú nápoje, mlieko, jogurty a iné tekuté jedlá v nápojových kartónoch každý deň. Tieto po použití separovane odložíme do žltého kontajneru alebo žltého odpadového vreca na odpad z obalov, resp. podľa pokynov spoločnosti na zber odpadov.

2

LOKÁLNA SPOLOČNOSŤ NA ZBER ODPADOV

Spoločnosť na zber odpadov preberá odpady z obalov zozbierané v inštitúciách a domácnostiach. Na triediacich linkách sú odpadové obaly rozdelené do niekoľkých druhov: plastové obaly, kovové obaly, nápojové kartóny. Takto sú pripravené na proces recyklácie.

3

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV)

Organizacia zodpovednosti výrobcov (OZV) usmerňuje odpad z nápojových kartónov na recykláciu v takom množstve, ako je potreba hygienického papiera v inštitúciách miestnej komunity.

4

PAPIEREŇ

Odpadový obal z nápojových kartónov sa recykluje v papierni: v procese recyklácie sa z nich odstraňuje lepenka alebo celulóza, ktorá sa používa ako vstupný materiál na výrobu hygienických papierových výrobkov, ako sú papierové uteráky, vreckovky, hygienický papier a iné.

5

DISTRIBÚTOR HYGIENICKÉHO PAPIERA

Distribútor prevezme nové výrobky z regenerovanej celulózy a dodáva ich verejným inštitúciám v miestnej komunite kde funguje KMK.

6

ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA, HUDOBNÁ ŠKOLA, KNIŽNICA, MÚZEUM, ŠPORTOVÝ OBJEKT, ZDRAVOTNÉ STREDISKO, MESTSKÉ KANCELÁRIE A VEREJNÉ SPOLOČNOSTI V MIESTNEJ KOMUNITE

Školy, materské školy, obec, knižnica a ďalšie inštitúcie, ako aj verejné spoločnosti v miestnej komunite používajú hygienický papier vyrobený z recyklovaných nápojových kartónov, vyzbieraný v miestnej komunite. Týmto sa uzavrie komunálny materiálový kruh.

Vytvorením komunálneho materiálového kruhu zabezpečíme
environmentálne a finančné úspory, ako aj celý rad ďalších výhod.

Najprv ťa ignorujú, potom sa ti smejú,
potom ti oponujú a potom vyhráš.

M. Gandhi

Sprva te ingorirajo, nato se ti smejijo, nato ti nasprotujejo, nato zmagaš.

M. Gandhi

Komunálny materiálový kruh v číslach

12.184

ušetrených
stromov *

48.736

m2 nevyrúbaného
lesa *

26.745.285

kusov recyklovaných odpadových
nápojových kartónov

936

ton recyklovaných
odpadových nápojových
kartónov ***

761.196

kg meneje emisií
CO2 ***

2.643

m3 menšie množstvo odpadového obalu na skládke alebo zabránenie spaľovaniu***

10

zapojených
obcí ****

386.754

zapojených
obyvateľov *****

Vyššie uvedené údaje vychádzajú z celkového množstva vyzbieraného a recyklovaného odpadu z nápojových kartónov a použitého hygienického papiera **** – od zriadenia KMK do 28.02.2022 a sú aktualizované mesačne.* UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, HYPERLINK “http://www.unep.org/greeneconomy” www.unep.org/greeneconomy); ** Údaje o odpadoch z obalov prebratých zo zúčastnených obcí od roku 2016; *** 1 kg Landfill of paper waste EU-27 (of project ELCD) Data source]; **** Údaje poskytnuté zúčastnenými distribučnými spoločnosťami; ***** Údaje z národných štatistických úradov krajín zapojených obcí H1/2020

Zapojenie obyvateľstva

81.700 116.500
KMK Senec KMK Trnava

296.000 z 5.459.000

3,6%

obyvateľstva žije v zúčastnených oblastiach

Ako zriadite obehové
partnerstvo

Pre zúčastnených a partnerov

Obehová kultúra vo
vašich rukách

Pre obyvateľov a používateľov
hygienického papiera

Novinky

Udržateľné varenie s Circular Slovakia

Na tému udržateľnosti sa dá pozerať z mnohých rôznych…

Komunálny materiálový kruh v skvelej spoločnosti

Samozrejme, aj my sme boli súčasťou prvého Circular Summitu…

Novinky

Udržateľné varenie s Circular Slovakia

Na tému udržateľnosti sa dá pozerať z mnohých rôznych…

Komunálny materiálový kruh v skvelej spoločnosti

Samozrejme, aj my sme boli súčasťou prvého Circular Summitu…

Chcete byť priebežne informovaní? Prihlásite sa na náš e-bulletin

Tu si môžete prečítať  Všetky zásady ochrany osobných údajov

Osvedčená práca – projekty v praxi

Efektívnosť, environmentálne a finančné úspory KMK nápojových kartónov a hygienického papiera dokazujú
dlhoročné projekty.

Prečítajte si, ako sme pripravovali prvé projekty, kto sú partneri, aké sú výsledky a ako pokračujeme.

Novo mesto

Miestna komunita: Novo mesto
Komunala Novo mesto

2015 66.779 80,5%
zriadenie počet obyvateľov súčasné pokrytie
oblasti

VIAC

Ljubljana

Miestna komunita: Ljubljana
JP VOKA SNAGA Ljubljana

2017 295.504 41,5%
zriadenie počet obyvateľov súčasné pokrytie
oblasti

VIAC

Brežice

Miestna komunita: Brežice
Komunala Brežice

2019 24.473 41,9%
zriadenie počet obyvateľov súčasné pokrytie oblasti

VIAC

Skúsenosti potvrdzujú

"Dlhoročné úspešné fungovanie komunálneho materiálového kruhu KEMSO, do ktorého je zahrnutá aj naša obec, dokazuje, že v miestnych komunitách môžeme vytvárať partnerstvá pre udržateľný život. Som si istý, že mnohí z nás si neuvedomovali, že nápojové kartóny sú cenným zdrojom na výrobu hygienického papiera, vďaka ktorému šetríme lesy. Inštitúcie a občania všetkých zúčastnených obcí si za to zaslúžia pochvalu, pretože dôsledné triedenie odpadu je základom fungovania nášho kruhu."

DUŠAN KRŠTINC

starosta obce Straža
KMK Novo mesto, Slovinská republika
2019

"Komunala Nové Mesto je priekopníkom obehového hospodárstva v miestnej komunite založením prvého komunálneho materiálového kruhu nápojových kartónov a hygienického papiera. O to viac sme hrdí na to, že podiel pokrytia nášho komunálneho materiálového kruhu dosahuje až 55 % pokrytie. Môžeme povedať, že naši obyvatelia a inštitúcie sú skutočne čoraz viac sebestačným zdrojom celulózy pre produkt, ktorý v miestnej komunite potrebujeme."

MAG. GREGOR KLEMENČIČ

Riaditeľ spoločnosti Komunala Novo mesto
KMK Novo mesto, Slovinská republika
2019

"Účasťou na projekte KEMSO pre náš hygienický papier deti najskôr zoznamujeme so separáciou odpadu. Pridanou hodnotou je však ukázať im, že odpad je zdrojom surovín pre ďalšie výrobky, ktoré používame aj v materskej škole. Ukazujeme im, že jeden materiál v našej škôlke cirkuluje a žije v rôznych výrobkoch. Nie je to len zaujímavý príbeh pre naše deti, je to konkrétna prax, ktorá prospieva všetkým v miestnej komunite."

ANA SRPČIČ

riaditeľka Materskej školy Čebelica Šentjernej
KMK Novo mesto, Slovinská republika
2019

Náš obehový model potvrdzujú medzinárodné ocenenia

Inovatívny prístup a účinky nášho obehového obchodného a materiálového modelu
sú uznávané a potvrdené medzinárodnými oceneniami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na súťaži osvedčených postupov THE CIRCULARS 2017 v obehovom hospodárstve získal priekopnícky komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera Novo mesto špeciálnu pochvalu – HIGHLY COMMENDED – v kategórii najlepší vládny, mestský, resp. regionálny projekt obehového hospodárstva. Súťaž každoročne organizuje Svetové ekonomické fórum (The World Economic Forum) a Fórum mladých svetových lídrov (The Forum of Young Global Leaders) s cieľom propagovať najlepšie spoločnosti a realizované projekty v oblasti obehového hospodárstva.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt "Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera" Novo mesto získal ocenenie v kategórii "Best initiative raising the profile of the cleaning sector (Najlepšia iniciatíva zvyšujúca profil čistiaceho sektoru)" na súťaži EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londýne.

Náš obehový model potvrdzujú medzinárodné ocenenia

Inovatívny prístup a účinky nášho obehového obchodného a materiálového modelu
sú uznávané a potvrdené medzinárodnými oceneniami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na súťaži osvedčených postupov THE CIRCULARS 2017 v obehovom hospodárstve získal priekopnícky komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera Novo mesto špeciálnu pochvalu – HIGHLY COMMENDED – v kategórii najlepší vládny, mestský, resp. regionálny projekt obehového hospodárstva. Súťaž každoročne organizuje Svetové ekonomické fórum (The World Economic Forum) a Fórum mladých svetových lídrov (The Forum of Young Global Leaders) s cieľom propagovať najlepšie spoločnosti a realizované projekty v oblasti obehového hospodárstva.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt "Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera" Novo mesto získal ocenenie v kategórii "Best initiative raising the profile of the cleaning sector (Najlepšia iniciatíva zvyšujúca profil čistiaceho sektoru)" na súťaži EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londýne.

Tím

Náš tím je tvorený sieťou národných koordinátorov v krajinách, kde zriaďujeme a
spravujeme komunálne materiálové kruhy. Národní koordinátori sú naši spolupracovníci, ktorí skúmajú možnosti
zriadenie KMK v európskych krajinách na základe skúseností z fungovania KMK a spájania zainteresovaných
strán. Vzhľadom na systém nakladania s komunálnym odpadom a komunálnymi obalmi sa starajú o vznik KMK a
jeho dlhodobé spravovanie.

Tím

Náš tím je tvorený sieťou národných koordinátorov v krajinách, kde zriaďujeme a spravujeme komunálne materiálové kruhy. Národní koordinátori sú naši spolupracovníci, ktorí skúmajú možnosti zriadenie KMK v európskych krajinách na základe skúseností z fungovania KMK a spájania zainteresovaných strán. Vzhľadom na systém nakladania s komunálnym odpadom a komunálnymi obalmi sa starajú o vznik KMK a jeho dlhodobé spravovanie.

Máte otázku?
Chcete vo svojom meste zriadiť KMK?

Radi si vypočujeme vaše návrhy a odpovieme na otázky!